דף הבית אודותינו מאמרים המילה שלך גלריית תמונות גלריית וידאו וויקיפיס תרומה
פעילות מורה נבוכים

על השלום

מאת יצחק פרנקנטל  09.09.2013

 

 

 

לפני 19 שנים נחטף ונרצח בני הבכור אריק ע"י מרצחי החמאס.

מאז אני, כאדם ציוני דתי, עוסק בנושא השלום. חשוב לי לדעת ולהבין האם נגזר עלינו בישראל ובמזרח התיכון לחיות על חרבינו, האם אין אנו מסוגלים להביא שלום ובטחון לילדינו??? 

אני מתפלל שלוש פעמים ביום 'שים שלום עלינו'. אני מתפלל פעמיים ביום שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד. מבחינת תפיסת עולמי, ארץ ישראל השלמה שייכת לעם ישראל כפי שהקב'ה הבטיח לאברהם, יצחק ויעקב. אך באותה נשימה אני אומר כי ארץ ישראל השלמה אינה שווה שפיכות דמים או מוות ולו של אדם אחד. 

לפי תפיסת עולמי היהודית, אדם נולד לעבוד את הקב'ה וזו משימתו וחובתו ולכן חיי אדם הינם ערך עליון. רק כאשר נבין שיש אלוהים אחד בעולם וכל הסמלים למיניהם הינם סמלים ובשום פנים ואופן לא ראויים למות למענם, רק אז נגיע לשלב של 'שים שלום עלינו'. עלינו להבין שהפלסטיני נברא בצלם אלוקים כמונו. אין הבדל בין יהודים לערבים, בין הורים יהודים או ערבים, בין ילדים יהודים או ערבים.  מהו השלום האידיאלי??? שלום משמעותו אין שנאה, או איבה, יש כבוד הדדי והערכה הדדית. שלום משמעותו אין גבולות. שלום משמעותו בטחון. 

כדי להגיע למצב כזה עלינו לעשות מספר צעדים.

ראשית, עלינו להבין האחד את מצוקת רעהו. על הפלסטינים להבין מצוקת הישראלים ולהפך. שנית, לגבש פתרון בהתאם למצוקות שייתן מענה לשני הצדדים ובהכרח יגרום לפשרה ביניהם.  שלישית, מימוש הפתרון והגעה לשלום תוך הגעה למוסכמות הדדיות.

יש בשלום האידיאלי משום חזון אחרית הימים, משום מטרה בלתי ניתנת להשגה. שלום משמעותו שלמות. שלמות מדינית, שלמות ביחס לשכנים, שלמות לגבי הארץ אך כדי להגיע לשלום עלינו להתפשר ופשרה מטבעה נוגדת את השלמות שכן בהתפשרות  על חלקים מארץ ישראל שוב אין ישראל שלמה. כך גם לגבי פלסטינים. התפשרות על חלומם - פלסטין השלמה - שוב אין להם שלמות אלא פשרה, ואולי זה השלום האמיתי בעולמנו. כלומר, השלום האמיתי, השלום החזוני, הנו שלום אוטופי ולא מציאותי, והשלום המציאותי הנו שלום של פשרה.

כדי להבין מצוקות איש רעהו, הפלסטינים צריכים להבין שלא ניתן לפנות את כל המתנחלים שכן הדבר יוביל למלחמת אחים וממילא לא יהיה שלום. לזכור דבר שידוע להם,  שמעולם לא הייתה להם מדינה ואנחנו כיום רוצים להגיע להסדר שלום שיתן להם מדינה למען יוכלו לחיות בכבוד לצידנו. עליהם להבין כי לא ניתן לדבר על שלום מחד, ומאידך לעודד טרור ולקרוא למתאבדים 'קדושים'.

הישראלים צריכים להבין כי לא ניתן לשלוט על עם אחר אך גם לא ניתן לפתור בעיות ע"י  סיסמאות וחוסר אמת. 

הישראלים צריכים להבין כי יש לתת לפלסטינים מדינה פלסטינית בגבולות 67' עם  תיקוני גבול קלים. להבין ששלום לא ייכון אם לא נמצא דרך לפתור את נושא ירושלים, כך שגם הישראלים וגם הפלסטינים ימצאו מענה לציפיותיהם מחד ומאידך פשרה הכרחית שתביא לידי סיום סכסוך הדמים. לאחר הבנת חלק מהמצוקות, אנסה לבנות פתרון של שלום מבוסס על א. מקורות יהודיים. ב. פרקטיות והיגיון. 

א. מקורות יהודיים.

ישנה גישה ביהדות, שמתבססת על דברי הרמב"ן (רבי משה בן נחמן), לפיה מצוות  ישוב הארץ הנה אחת מתרי"ג מצוות. לפי גישה זו,  אפשר לצאת למלחמה אם יש אורים ותומים ומלך – דבר שאין לנו כיום. מאידך, הרמב"ם (ר' משה בן מימון) לא כלל את מצוות יישוב הארץ במניין המצוות. לפי המצווה של 'לא תחונם', אסור לתת לגויים לחיות בארץ. אך, 'לא תחונם' נתון במחלוקת האם מדובר שאסור לתת חניה – כלומר מגורים או אסור למצוא חן בעיניהם, תחונם = חן.   גם אלה הטוענים לא לתת חניה בקרקע מדברים על עובדי כוכבים ומזלות וללא ספק אין הערבים עובדי כוכבים ומזלות אלא מאמינים הם באלוהינו ואם הם עובדי אלילים, אף אנו עובדי אלילים. לנושא מעמד הפלסטינים כגר ותושב בארץ התייחס הרב יצחק הרצוג זצ"ל  בקבעו בצורה ברורה שהפלסטינים אינם משום עובדי כוכבים ומזלות ואינם משום הגויים עליהם ציוונו 'לא תחונם'. 

הקדושה בארץ נמשכת גם אם עם ישראל לא שולט בארץ. 

למרות הבטחת הקב"ה, אברהם אבינו בעצמו התפשר למען השלום עם רועי לוט באומרו להם 'אם השמאל ואימנה או הימן ואשמאילה'. חשוב ביותר לזכור כי מבחינה יהודית השלום הנו ערך עליון עד כי במקורות מצוין כי: 'דיבר הקב"ה דברי בדאי כדי להשכין שלום' כלומר הקב"ה 'שיקר' כדי לעשות שלום. 

הראי"ה קוק זצ"ל, שקבע כי ארץ ישראל הנה יסוד כסא ה' ולכן יש לעשות הכל כדי לשמר את ארץ ישראל השלמה,  פסק גם שיש לשמוע לשלטון בארץ משום שהשליט הדמוקרטי בארץ הנו למעשה במעמד המלך המקראי, ואם השלטון בישראל רוצה לעשות פשרות מדיניות כדי להגיע לשלום יש להישמע לו. 

מעבר לכל הנימוקים הנ"ל יש לזכור כי לפני תרי"ג מצוות עליהם צוו היהודים ישנם 7 מצוות בני נוח שגם היהודים מחויבים עליהם ובמסגרת מצוות אלו ישנה מצוות  'לא תרצח', לא לרצוח אדם באשר הוא אדם. בסיום המקורות היהודיים – על קצה המזלג -  ברצוני לציין כי בחלוקה בין מצוות אדם לקב"ה ובין מצוות אדם לחברו, יש לשמור קודם כל על מצוות בין אדם לחברו ובוודאי שלא ניתן לקיים מצוות בין אדם למקום על חשבון מצוות בין אדם לחברו. לכן, עלינו למצוא פתרון לבעיה היהודית פלסטינית בדרך של שמירת מצוות בין אדם לחברו. 

ב. פרקטיות והגיון = פרגמטיות.

כשנרצח בני אריק, כל עם ישראל בכה איתי ועם משפחתי ביחד וכאב את כאבינו. מאידך, העם הפלסטיני ראה ברצח זה אמצעי לקידום המטרה של מדינה פלסטינית. אנחנו היהודים ראינו במות אריק משום רצח. גישה שונה זו הביאה אותי לכלל הבנה שאסור לנו לחפש פתרון צודק שכן מה שבעינינו צודק אינו בהכרח צודק בעיני הפלסטינים. לאור זאת אני מחפש פתרון של הגיון נבון ולא צדק. 

הפתרון הפרגמטי משמעותו לעשות הפרדה בין הפלסטינים לישראלים, לתת להם מדינה בגבולות 67 עם תיקוני גבול קלים, תיקונים שישאירו בידי ישראל אחוזים בודדים מכלל שטח הגדה המערבית (יש"ע). לספח שטחים אלו לישראל בהם יושבים כ75% מכלל המתנחלים. לתת מעבר אקס טריטוריאלי בין עזה לאזור חברון כך שתושבי עזה  (800 אלף אנשים) יהיו חלק מהמדינה הפלסטינית. לסכם כי לא יהיה צבא ונשק כבד ולחכור מהם במשך 100 שנה מספר אזורים בהם ישב הצבא כעתודה במידה ובגבול המזרחי תהיה צפויה סכנה לישראל. שטחים אלה – מינימליים בגודלם - יהיו שייכים למדינה הפלסטינית אך בשימוש ישראלי צבאי כחלק מפתרון הבעיה העיקרית,  החשש שהפלסטינים או העירקים/איראנים ירצו לתקוף אותנו.

בנושא ירושלים יש להגיע לכלל פתרון שיתן מענה לציפיות שני הצדדים. העיר העתיקה לא תחולק ותנוהל במשותף ע"י הישראלים והפלסטינים ניהול שמשמעותו ריבונות משותפת – ישראלית פלסטינאית – על העיר העתיקה. ראש העיר העתיקה יהא שנתיים ישראלי וסגנו פלסטינאי, ושנתיים פלסטינאי וסגנו ישראלי.

למעשה את השלום האמיתי נתחיל להצמיח בירושלים שבתוך החומות – בירושלים העתיקה. השכונות מחוץ לעיר העתיקה, בהם מתגוררים ישראלים – יסופחו לישראל, והשכונות בהם מתגוררים פלסטינאים, יסופחו למדינה הפלסטינאית. 

השאלה הגדולה שנותרה פתוחה היא האם לעשות הפרדה פיזית הכוללת גבולות מוקשים וחומות או שניתן לסכם על שלום שמשמעותו אין גבולות ואין חומות. 

המפגשים הרבים עם הפלסטינים הביאו אותי לידי הכרה והבנה שאם הרשות הפלסטינית – שתיהפך להיות ממשלה כדת וכדין - תגיע אתנו לידי סיכום בנושא הביטחון והטרור, ניתן יהא לחיות אולי בגבולות פתוחים תוך מתן הדגשים רבים באוכלוסייה היהודית ובאכלוסיה הערבית שהטרור פסול ותוך לחימה קבועה כנגד הטרור ומשלחיו.  

לסיום

כדי לעשות שלום, נחוץ לעשות תהליך מהיר ויעיל של שינוי הרגלי חשיבה.

מחצית מהאנשים בישראל, רגילים לחשוב כי אסור שתקום מדינה פלסטינאית, אסור להתפשר למען השלום משום שהדבר נוגד את ההלכה היהודית, שירושלים מאוחדת ואסור להתפשר בירושלים למען השלום, שמגיע לפלסטינאים המצב בו הם נתונים, שהפלסטינאים אינם בני אדם כמו הישראלים ואצלם ערך חיי אדם זול.

כל המחשבות האלו אינן נכונות. כל זמן שלא נעשה פעולה מהירה – של שנה שנתיים למען שינוי הרגלי חשיבה, לא נצליח לעשות שלום. לא רבין הי"ד לא פרס לא ברק ולא ביילין, יוכלו לעשות שלום – הגם שרצו ורוצים מאד, וזאת מפני שהעם לא איתם, ועד שלא נשנה את הרגלי החשיבה, העם לא יהיה איתם.

במשך שלוש שנים פעלתי למען בניית תוכנית של שינוי הרגלי חשיבה. תוכנית לא פשוטה, אך אפשרית.  --- עיקר התוכנית מבוסס על העקרון השיווקי הבסיסי האומר כי שינוי הרגלי צריכה אינו תואם שיווק מוצר חדש ודרך שיווקו של שינוי הרגלי צריכה שונה במהותו מהשיווק הנקודתי, וברשותכם ארחיב מעט בנושא זה. כשאני יצרן המייצר נקניקיות צמחיות בטעם ובמרקם זהה לנקניקיות בשר וברצוני לשווק את המוצר החדש כתחליף לנקניקיות בשר, השיווק שלי איננו מתבטא רק בהחדרת מוצר חדש לשוק, אלא ובעיקר שינוי הרגלי צריכה. אני צריך לשכנע את הלקוח הרגיל למוצר מסוים לנסות מוצר חדש, ואני צריך לשכנע אותו שהמוצר החדש טוב מהמוצר אליו הוא רגיל, אני צריך לשנות ללקוח את הרגלי הצריכה שלו, והדבר אינו פשוט אינו קל ואינו מהיר. לא מספיק לתת טעימות, לא מספיק לעשות פרסום באמצעי התקשורת, אלא עלי לפעול לאורך זמן מסוים ובמסיביות גדולה ולהביא מומחים אמינים שיסבירו לציבור למה המוצר החדש טוב מהקיים, למה המוצר החדש עדיף מהקיים. אם יש לי מוצר טוב במחיר טוב, ואם אשקיע בצורה נכונה הרי שהתוצאות יהיו מדהימות.  עכשיו נעבור מתחליף בשר לתחליף מלחמה. אנחנו צריכים לפנות לעם ישראל בארץ ובחו"ל ולשכנע אותו באמצעות אנשים אמינים באמצעות אנשים המדברים שפה הלכתית שפת היהדות, באמצעות אנשים שאין להם רצון להכנס לפוליטיקה הישראלית, אלא יש להם רצון אדיר לשנות דברים בישראל לא מתוך חולשה לא מתוך אהבת פלסטינאים, לא מתוך שנאת מתנחלים, לא מתוך זלזול במורשת היהודית, אלא מתוך העם מתוך המחנה הציוני דתי מחד ומתוך קבוצה של משפחות שכולות נפגעי טרור המאמינים בכל ליבם שניתן לפתור את הבעיה בינינו ובין הפלסטינאים בדרך של פשרות והסכמים תוך שמירה על כוחו של צהל כצבא הגנה לישראל ולא צבא שיטור לישראל. כשיש לי מצד אחד קבוצה ציונית דתית גדולה – מעל 5,000 אנשים רציניים בישראל – וכשיש לי קבוצה גדולה של משפחות שכולות נפגעי טרור התומכות בשלום – מעל 50 משפחות שכולות אותן ארגנתי במהלך שנת האבל הראשונה שלי – ניתן לפעול לשינוי הרגלי חשיבה.

אני רוצה לציין שיש הבדל מהותי בינינו ובין שלום עכשיו או כל תנועת שמאל אחרת בארץ. אנחנו מדברים מתוך נימוקים הלכתיים מתוך היהדות ולא אנטי דתיים, אנחנו בעצמנו אנשים דתיים העובדים את הקב"ה יומיום ובכל דרכינו ואורח חיינו. תוכנית שינוי הרגלי חשיבה מבוססת על הפעלת האנשים המתאימים מתוך המאגרים האנושיים כפי שציינתי, התוכנית כוללת 20 סעיפים כדלקמן : א. פניה לכלל הציבור ב. פניה לציבור הדתי. הדרך להגיע לציבורים אלו כוללת את הסעיפים הבאים : ג'ינגלים ברדיו 5 פעמים ביום למשך שנה כאשר בג'ינגלים לא מושמעים דיבורים או סיסמאות אלא פסוקים מהתנ"ך בעלי משמעות בתחום השלום והחברה, סרטים בטלויזיה 3 סרטים בערב למשך שנה. בסרטונים אלו של 30 שניות יראו תמונות מעזה ומירושלים העתיקה ומבתים ומחיי חברה פלסטינאים ומאחורי הסרטונים ישמע קול : שלום כאן … אני אבדתי את ביתי בפיגוע טרור ב… התמונות שאתם רואים כאן אינם תורמים לשלום, תמונות אלו ממחישות לכם את המצב בשטחים, למה שיאהבו אותנו ? ניתן למנוע טרור אם נעשה שלום. סרטונים בבתי קולנוע, ½ עמוד בעיתונים הישראלים אחת לשבוע למשך שנה תוך התייחסות לכל מה שקורה בשדה הפוליטי בארץ מההיבט הדתי ולהסביר לציבור למה צריך לפעול אחרת, במקביל להגיע לבתי ספר דתיים לתת הרצאות לתלמידי יא' יב' לחלק חוברת המסבירה מהות שלום ויהדות יהדות ודמוקרטיה, להפיץ כל שבוע דפי פרשת השבוע המדברים על ערכים יהודיים הנוגעים לשלום ויחס לזולת, לעשות סיורים בגדה המערבית לישראלים עם הסברים על מהות השוני בין רמת החיים שלנו לרמת החיים של הפלסטינאים, ועוד פעולות שקצרה כאן היריעה מלציינם. אין ספק כי לאחר שנה יהיו תוצאות ממשיות לטובת שינוי הרגלי חשיבה. אני רוצה לציין כי הדרך אינה קלה, ולא תהיה דרך של תוקפנות אלא אך ורק בנועם הליכות ובשכל.  --- אני מזמין את הקוראים שמעונינים לדעת יותר, לעמוד איתי בקשר ע"מ שנוכל למצוא דרך כיצד לפתח את הרעיון לכלל מימושו.

אסור שהשלום יישאר תפילה ולא נפעל להבאתו

אסור שתהליך השלום – כתהליך - ייהפך לעיקר והשלום ייהפך לאילוזיה.

אסור לתת לקיצוניים להוביל אותנו ושלבש את סדר היום הציבורי שלנו.

חייבם לעשות הכל כדי להגיע לשלום מתוך פשרה. 

חייבם לעשות הכל במסגרת החוק ולא באמצעים פסולים.

חייבם להמשיך בתהליך השלום כמטרה להגיע לשלום.

חייבים להבין שהשלום לא יהיה מושלם אלא שלום של פשרה.         

 

 

 

תגובה
ההחלטה אם להוסיף את התגובה שלך לאתר היא בידי מנהלי האתר.
אי-מייל שם
תגובה
אני מסכים לתנאי השימוש
מסיבות בטיחות האתר, נא למלא בשדה הבא את האותיות שמופיעות בתמונה.
CAPTCHA Image


אם התמונה לא ברורה, לחץ כאן כדי להחליפה
0 תגובות